שירותי אפוטרופסות

 

מקורה של המילה אפוטרופוס בשפה היוונית, ומשמעותה המילולית היא  ממונה. באנגלית, נהוג להשתמש במילה guardian (מילולית: שומר, מגן) לציון אפוטרופוס. אכן, האפוטרופוס הוא מעין שומר, אדם המתמנה לפעול באחריות ובשיקול דעת לטובתו של אדם אחר.

בישראל, מוסד האפוטרופסות נשען ומסתמך על "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות" משנת 1962. על פי חוק זה, ניתן למנות אפוטרופוס עבור אלו שאין ביכולתם לקבל אחריות מלאה על ניהול חייהם ורכושם. קבלת אפוטרופסות הינה תהליך משפטי, בו נדרש מבקש האפוטרופסות להמציא בפני בית המשפט מסמכים רפואיים, סוציאליים ומשפטיים. תחת הגדרה רחבה זו של האפוטרופסות בישראל, ניתן לזהות מספר תתי קבוצות בעלות מאפיינים מיוחדים:
 

אפוטרופסות לקשיש

ישנם קשישים אשר בשל זקנתם מאבדים את היכולת לקבל החלטות שקולות ומודעות לגבי ניהול חייהם ורכושם. עם הגיל עלולים להתגלות קשיים גופניים ונפשיים שונים המאפיינים לעיתים את שנות הזקנה, למשל אלצהיימר, תשישות נפשית, דמנציה שכלית ועוד.

במקרים אלו, ניתן לפנות לבית משפט לענייני משפחה על מנת לדרוש מינוי אפוטרופוס לקשיש. האפוטרופוס במקרה זה עשוי להיות בן משפחה, מוסד סיעודי - בית אבות או גוף רפואי המטפל בקשיש, חבר קרוב או גוף ממונה. לאפוטרופוס שכזה ישנן סמכויות שונות בניהול השוטף של אורח חייו ורכושו של הקשיש, אך הוא איננו מורשה לכתוב צוואה או להשפיע על האופן בו יחולק רכושו של הקשיש לאחר מותו. האפוטרופוס הממונה נמצא תחת פיקוחו של מוסד האפוטרופוס הכללי וחייב בהגשת דוחות תקופתיים בנוגע לניהול רכושו של הקשיש החסוי.
 

אפוטרופוס לקטין

ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (כלומר אלו שטרם מלאו להם 18 שנים). מתוקף כך, באחריות ההורים לספק לילדיהם תנאים מינימאליים לקיום חיים בכבוד. במקרים בהם אחד ההורים נפטר וקיים חשש כי ההורה שנותר בחיים איננו ממלא את חובותיו כאופוטרופוס יחיד של הקטין, בית המשפט רשאי להתערב ולמנות לקטין אופוטרופוס נוסף (מלבד ההורה החי) שיוודא כי הילד מקבל את הזכויות המגיעות לו על פי חוק. במקרה זה, על העותר לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס נוסף לקטין להוכיח כי אכן יש צורך הכרחי במינוי אפוטרופוס בנוסף להורה החי. העותר במקרה זה עשוי להיות קרוב משפחה, רשויות הרווחה או גורם אחר המכיר מקרוב את התנהלות המשפחה.
 

אפוטרופוסות למפגר

הורים לילד מפגר הינם באופן טבעי האפוטרופוסים של ילדם. אולם עם הגעת המפגר לגיל 18 הוא הופך לבגיר, ולכאורה אחראי לגופו ולרכושו. על כן, עבור חולים הסובלים מפיגור שאינם יכולים לשאת באחריות לחייהם יש לנקוט בתהליכי מינוי אפוטרופוס עם הגיעם לגיל 18.

במקרה זה, גם אם ההורים הם אלו המבקשים לקבל את האפוטרופסות ולמעשה לשמר בכך את המצב שהיה קיים טרם הגעת ילדם לגיל 18 – הם בכל זאת זקוקים לאישור בית המשפט לשם כך. במקרה זה, על ההורים להגיש את הבקשה לקבל אפוטרופסות בבית המשפט לענייני משפחה. גם כאן, האפוטרופוס מצוי תחת פיקוחו של האפוטרופוס הכללי בישראל, ועליו להגיש דוח שנתי. דוח זה צריך לכלול את פרטי השימוש שנעשה ברכושו של החסוי (במקרה שהמינוי כולל אפוטרופסות רכוש) וכל מידע רלוונטי נוסף.
 

פסולי דין

קבוצה נוספת לה ממונים אפוטרופסים הינה פסולי הדין, אנשים הסובלים ממחלות נפשיות שונות או בעיות שכליות ועל כן אינם יכולים לנהל את ענייניהם באחריות. אדם יכול להפוך לפסול דין עקב אבחונו כחולה נפש, אך גם לאחר פגיעות הנגרמות למשל כתוצאה מתאונות דרכים וכדומה.

במקרים מצערים שכאלו, בן/בת זוג או קרוב משפחה אחר רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לקבל אפוטרופסות. גם במקרים אלו על הבקשה לכלול חומר רפואי, סוציאלי ומשפטי המאמת את טענת מגישי הבקשה. חשוב לציין, במיוחד במקרה פסולי הדין המצב יכול להיות זמני ועל כן, בית המשפט רשאי גם לשנות או לבטל כליל את החלטתו בנושא האפוטרופסות במקרים בהם השתנה מצבו של החסוי או להורות על מינוי זמני בלבד.

הטיפול בנושא האפוטרופסות הינו תהליך מורכב עבור כל הנוגעים בדבר, הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה האישית. עם זאת, טיפול מושכל בנושא בטרם עת עשוי לחסוך קשיים מיותרים בהמשך הדרך.
 

לפניה בנושא מינוי אפוטרופוס וקבלת מידע נוסף לחצו כאן


חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

הנוסח המלא של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
מאמרים אחרונים

קישורים
- אפוטרופוס
- ניהול טיפול
- משכנתא הפוכה
- אימון אישי
- צוואה הדדית
- מניעת השתלטות על ירושה


תנאי שימוש

פסיכולוג | מפת האתר
אפוטרופסות לחסויים