זכויות רפואיות - סקירה כללית

זכויות רפואיות הן קובץ של זכויות אדם, שחלקן משפטיות, חלקן חברתיות וחלקן מקצועיות ביחס לאיש המקצוע הרפואי שמולו אדם עומד. אלו הן זכויות, שבסיסן משחר ההיסטוריה, אז בקשו מרפאים להגדיר מחד את הגישה האתית אל המטופלים, ולתת מסגרת וגבולות מצד שני למטופלים עצמם, כדי לתת כלי טוב יותר למקצוע הרפואה ולעוסקים בו.

זכויות רפואיות עשויות להיות בעלות הקשר חברתי, שכן היחס אל גופו של אדם ופרטיותו הן משמעותיות ויש בהן משום להשפיע על הקשרים חברתיים תרבותיים, שכן לא ניתן להתערב בבריאותו של מי שאינו מעוניין בה, אלא אם שם אותה מלפניו.

זכויות רפואיות עשויות להיות בעלות הקשר משפטי, שכן לכל אדם יש זכאות לטיפול רפואי, כדי לשמור על מוסר בכל הנוגע ליחסים בין אדם לסביבתו ולחובה הדדית של טיפול באדם בשעה שהוא חסר אונים ולא יכול לבקש, עקב פגיעה גופנית. הפגיעה בזכויותיו הרפואיות שהוגדרו על ידי החוק בכל מדינה, הם התנאי לחקיקה ולאכיפה של הזכויות המשפטיות של אדם בעל זכויות רפואיות.

הזכויות הרפואיות אף בעלות הקשר רפואי מקצועי, שכן כל רופא נשבע ומתחייב להגיש עזרה רפואית בכל מצב, אם בשעת קושי או מצוקה, בלי הבדלי דת, לאום, גזע או מין או כל היבט אחר.

מותר האדם מן הבהמה

זכויות רפואיות הן התנאי לקיום חברה צודקת ומתפקדת כראוי. ללא הזכויות הרפואיות, המבדילות את האדם מן החיה, לא היינו  יכולים לתפקד כחברה בעלת מוסר ואתיקה, אחד כלפי השני, גם בעיתות קושי וצער, כאב וחולי.

החיה בטבע נוהגת לנטוש את רעותה, כאשר היא פצועה, מתוך חוסר אונים להצילה ואם לא תתאבל עליה ותתעלם מיכולתה ליפול טרף או כל סכנה אחרת שעומדת בפניה, היא תעזוב אותה למותה הוודאי, ללא התערבות האדם, וזו מצידה תיפול שדודה אל המוות.

לאדם, שלא כמו לחיה, יש יכולת לטפל ולרפא את האדם האחר, לכן ביכולתנו לתת מרפא ולהגיש עזרה רפואית לאנשים סביבנו, שלא כמו החיות בטבע. לפיכך, ניתן להבדיל את האדם מן הבהמה באמצעות הטיפול הרפואי לאחר וההתחייבות שלא לעוזבו בשעת מצוקה, אלא אם כן נשקפת סכנה ממשית לחיי האדם המטפל וגם ברגעים אלו ניתן לשוב ולהתדיין על הגישה הפילוסופית האתית לדבר.

זכויות רפואיות ככלי זכות של כל אדם בחברה

לכל אדם בחברה יש זכויות רפואיות, אי אלו או אחרות והוא מוזמן לפרוע אותן בכל שלב בדרך. לכל אדם יש זכויות רפואיות שהן קבלת עזרה רפואית, תוך כדי שמירה על כללים בסיסיים של גישה לטיפול.

בישראל, נהוג לראות בממסד הרפואי כמספק מענה של מדינת סעד בניגוד למדינת רווחה, שכן הרפואה הפרטית בארץ הינה יקרה ולא מחויבת ובכל דרך ניתן לקבל טיפול רפואי בסיסי בחינם, בתשלום שגרתי של מס בריאות ממלכתי. הרפואה הממסדית הינה רפואה נגישה וניתן לשדרגה באמצעות חברות בעלת ערך כספי שאינו גבוה בבסיסו, בקופות החולים השונות ולקבל מגוון הטבות וביטוחי בריאות כלליים לכל החיים.

פריעת זכויות רפואיות אלו נעשית ברגע מצוקה בריאותית או באי מתן שירות הולם לאדם, בבית המשפט בשעת הצורך. זכויות רפואיות הינן מהותיות לקיומנו כחברה מוסרית ובריאה כאחד ולכן יש דגש על מתן מענה הולם לפן זה בחיי האנשים במדינה.

זכוית רפואיות שאינן ממומשות, פוגעות ביכולתו של אדם לשמור על בריאותו או להיות אחראי לה ולקבל טיפול הולם.
מאמרים אחרונים

קישורים
- אפוטרופוס
- ניהול נכסים
- צוואה
- מכשירי שמיעה
- צוואה הדדית
- גמלת סיעוד
- מניעת השתלטות על ירושה


תנאי שימוש

מפת האתר
זכויות רפואיות - גיל הזהב