מבחן תלות

לפני מספר חודשים, שוב עלה נושא מבחן התלות לדיון הציבורי, כששר הרווחה משה כחלון, הלין על אופן ביצוע המבחן, וקבע מספר קריטריונים חדשים הנוגעים לנושא זה, ומהווים חלק מרפורמה מקיפה אותה הוא מתכוון להחיל על אוכלוסיית הקשישים בכלל, והקשישים הסיעודיים בפרט.מהו מבחן תלות? כיצד הוא מתבצע? למי הוא מיועד ואילו שינויים חדשים חלו בו? על כך להלן:

מהו מבחן תלות

מבחן תלות הוא מבחן בינלאומי, הנקרא גם מבחן ADL (Activities of Daily Living). מטרתו של מבחן התלות הוא לבחון את יכולתם או אי יכולתם של קשישים מסוימים להתנהל באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, בעת שהם מבצעים פעולות יום יומיות.את המבחן מבצעים גופים מקצועיים השייכים באופן ישיר או עקיף למוסד לביטוח לאומי וביניהם: עובד/ת סוציאלי/ת, אח/ות סיעודי/ת, מרפא בעיסוק או פיזיותרפיסט.

מבחן התלות נערך בביתו של הקשיש, ובמסגרתו הוא נדרש לבצע מספר פעולות המסייעות להבהיר לבוחן את אי היכולת של הקשיש לבצען.

מבחן תלות – קהל היעד

מבחן תלות מיועד לקשישים המוגדרים כסיעודיים, אשר אין מצליחים לבצע בצורה עצמאית, את הרוב הגדול של פעולות היום- יום. כמו כן, במידה ואין הקשיש מתגורר בביתו, במידה ואין הוא מתגורר בגפו, או במידה ומבחן ההכנסות שלו גבוה במיוחד, מבחן התלות אינו מתאים לו, ועליו לחפש אחר מקורות סיוע אחרים.

מבחן תלות לצורך קבלת גמלת סיעוד

את מבחן התלות מבצעים אך ורק לאחר שהקשיש או בני משפחתו פנו אל הביטוח לאומי לצורך קבלת גמלת סיעוד. גמלת סיעוד ניתנת אך ורק לקשישים אשר לא הצליחו במבחן התלות, ובשילוב עם תנאים נוספים כמו רמת הכנסה, הגעה לגיל פרישה, מגורים בבית ועוד.גמלת סיעוד, אגב, היא זכות של הקשיש הבאה לידי ביטוי בשעות עבודה של מטפל ישראלי או עובד זר סיעודי, אשר אלו, צריכים לסייע לקשיש בעת שהוא מבצע פעולות יום יומיות, תוך שהם דואגים לרווחתו הכללית בבית.

הנושאים הנבדקים במסגרת מבחן תלות

כאמור, מבחן התלות בודק את יכולתו של הקשיש לבצע פעולות יום יומיות ללא עזרה, ועל כן, בין הנושאים העיקריים אותם בוחן הגורם המקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי: אכילה, קימה, הליכה, שליטה על צרכים, רחצה, החלפת בגדים, הפעלת מכונה וכן הלאה.כל פעולה שאינה מתבצעת בצורה חופשית וללא סיוע, מזכה את הקשיש בנקודות, אשר מצטברות ומהוות מדד לקביעת רמת הסיוע המגיעה לקשיש. במידה והקשיש מסוגל לבצע את רוב הפעולות באופן עצמאי, אין הוא זכאי לגמלת סיעוד.

ערעור על תוצאות מבחן תלות

ישנם מקרים בהם על פי מבחן התלות, נקבעה לקשיש גמלה מוגבלת בזמן. ישנם מקרים בהם ניתנת לקשיש גמלת סיעוד הבאה לביטוי בשעות מעטות מדי, ישנם מקרים בהם גמלת הסיעוד כלל אינה מאושרת על פי מבחן התלות, וישנם מקרים בהם מצבו של הקשיש התדרדר ויש צורך בבחינה מחודשת.בכל אחד מהמקרים הללו, יכולים בני משפחת הקשיש להגיש בקשה חוזרת למבחן תלות, או לערער מול בית הדין לעבודה.

מבחן תלות – הנהלים החדשים

כבר זמן מה שהשר כחלון מנהיג רפורמה שמטרתה לשנות את יחס המדינה לאזרחים הקשישים. אחד השינויים המהותיים הנוגעים גם למבחן התלות, עוסק בחוק חדש (אשר הינו פיילוט כעת), הקובע כי קשישים שעברו את גיל 80, אינם צריכים להיעזר בבדיקה פולשנית ואינטימית של אחות בריאות הציבור, אלא הם יכולים לבחור בבדיקת רופא גריאטרי המכיר אותם ומקבל אותם בקליניקה שלו.תקנות נוספות שכבר נכנסו לתקוף ונוגעים למבחן התלות, הם:

  • האחיות יכולות על פי שיקול דעתן להסתמך אך ורק בצפייה בקשישים, מבלי לבקש מהם לבצע הדגמה של ממש.
  • במקרה של קשיש עם נטייה לדמנציה, תהיה נוכחות של מתורגמן.
  • ישנם מצבים בהם ניתן יהיה לאשר גמלת סיעוד במסלול מהיר, על סמך עיון במסמכים בלבד וללא קיום מבחן תלות.
  • קשישים בעלי לקות ראייה חמורה, יזכו לתוספת ניקוד במבחן בתלות.