מניעת השתלטות על ירושה

סכסוכים רבים בתחום דיני ירושה ומשפחה קשורים לניסיון השתלטות של אדם קרוב או רחוק למוריש, על ירושה.

כאשר אנו מדברים על "השתלטות" על ירושה, אנו מתכוונים למצב בו אדם, שאינו היורש החוקי באופן רגיל ו/או הינו יורש של חלק מסויים מהירושה, עושה צעדים מקדימים, טרם פטירתו של המוריש, על מנת שחלקו בירושה יהיה גדול יותר או אף הוא יירש את כולה.

מי יכול להשתלט על הירושה?

האדם אשר משתלט על הירושה הינו בדרך כלל אדם אשר המוריש, בערוב ימיו, תלוי בו מאוד. הוא יכול להיות אח או אחות, שכן, חבר, אישה שניה או אישה חדשה ואף מטפל/ת אשר סועדים את הקשיש בימין האחרונים. מה שבעיקר מניע את המשתלט היא התלות החזקה של המוריש בו, בשל מצבו, בין אם תלות פיזית או ריגשית.

מכורח מצבו, מרגיש המשתלט כי הקרקע להשתלט על הירושה הינה קרקע פוריה עבורו להשתלטות על רכוש וסכומי כסף נכבדים שמהווים את עזבונו של המוריש. המשתלט בעצם מנצל את מצבו של הקשיש על מנת לשכנע אותו לתת לו מתנות יקרות ערך או אף לשנות את הצוואה, כך שהוא יוכל לרשת חלקים גדולים מהירושה.

המדובר למעשה במעשים שהינם עבירה על החוק, שכן ניתן לכנות אותם "עושק" או הפרה של חובת "תום הלב". מצד אחד, דואג אותו משתלט לקשיש ולכל צרכיו בימים האחרונים, ואולם מעשיו נעשים מתוך אנטרס כלכלי מובהק, תוך הפרה של חובת הנאמנות כלפי המוריש וכן הפרה של חובת ההגינות מול היורשים החוקיים בעתידיים.

דרכים למנוע השתלטות על ירושה

על מנת למנוע מקרים של השתלטות על הירושה, חשוב להיות ערים להסתברות כי מקרה זה יכול לקרות גם במשפחתכם ולהיערך באופן הנכון ובזמן הנכון. יש להביא את הנושא לידיעת ההורים המורישים ולסייע להם להגן על רכושם וכבודם גם כאשר בריאותם לקויה או כאשר הם אינם בדעה צלולה.


תיקים רבים נשמעו בבית המשפט בדבר משתלטים אשר ניצלו את תמימותם של מורישים והשתכנעו להעביר לרשותם בעלות על דירה או סכומי כסף נכבדים. באם הבחנתם כי המורישים אינם בקו הבריאות או זיהיתם מצב בו ייתכן והם נתונים ללחץ כלכלי מצד אדם כלשהו, בן משפחה או אדם זר, ניתן להיות אפוטרופוס שלהעביר את האפוטרופסות על רכושו לידיכם באם הוכח כי הוא אינו כשיר משפטית לבצע פעולות מסוג אלו.

עובדה זו יש להוכיח בעזרת חוות דעת משפטית הקובעת כי המוריש אינו כשיר לקבל החלטות בדבר רכושו וכי הוא הופך להיות "חסוי". באופן זה, יוכלו המורישים להשגיח באופן מוחלט על השליטה בירושה ובכך למנוע השתלטות - במצב כזה הוא גם לא יכול לערוך צוואה חדשה..

בכל מקרה יש לפנות לעו"ד המתמחה בירושות ובדיני משפחה על מנת לקבל יעוץ מקצועי.

השתלטות של אחיות או עובדים סיעודיים

סדרה נוספת של מקרי השתלטות שהפכה לנפוצה מאוד לאחרונה היא השתלטות של אחיות או עובדים זרים סיעודיים על רכוש המוריש בהם הם מטפלים. במקרה בו המוריש נפטר ומתברר כי הוא הוריש את רכושו עוד בחייו לאחות שטיפלה בו, יבדוק בית המשפט את הסוגייה על פי דיני החוזים.

יש לבדוק האם זהו מקרה של "עושק", כלומר, האם האחות ניצלה את מצבו הפיזי והריגשי של המוריש הקשיש, או אולי "הטעייה" אותה ביצעה האחות מול המוריש. "טעות" של המוריש הקשיש אשר חשב כי אם יוריש לאחות את רכושו הוא יזכה לתגמול מסויים ממנה, או "כפייה", כלומר, האחות כפתה על המוריש לבצע את ההורשה.

על פי דיני החוזים, באם יתברר כי אכן אחד מהסייגים קיים, אזי ניתן לבטל את החוזה מיסודו, מה שאומר בעצם כי הרכוש שהוענק למשתלט יוחזר לבעל השליטה או לעזבונו, במידה והוא נפטר.
מאמרים אחרונים

קישורים
- ניהול נכסים
- צוואה הדדית
- בית אבות סיעודי


תנאי שימוש

מפת האתר
כיצד למנוע השתלטות על ירושה - צוואה