צוואה הדדית

לצערנו, אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר בכול משפחה הוא נושא חלוקת הרכוש המשפחתי. נושא זה עלול להביא לחילוקי דעות קשים ומריבות מיותרות בהחלט. צוואה הדדית מעניקה פיתרון הולם וברור לעניין זה, כך שמי שירצה לריב, כבר לא יהיה לו על מה.

משמעות צוואה הדדית

צוואה הדדית נערכת על ידי עו"ד מוסמך והיא שייכת לתחום של דיני ירושה. באמצעות צוואה הדדית בני הזוג המבקשים אותה מחליטים על הוראות הדדיות וזהות בכל מה שקשור לרכוש שלהם ובאשר למה ייעשה איתו לאחר שהם ילכו לעולמם, זאת בין היתר גם על מנת למנוע השתלטות על ירושה. להרחבה: מניעת השתלטות על ירושה.

בני הזוג יצוו בצוואה ההדדית את רכושם לבן הזוג שיאריך יותר ימים. צוואה הדדית יכולה גם לכלול הוראות הנוגעות ליורש אחר ולא רק לבן הזוג.

צוואה הדדית – תיקון לחוק הירושה

לא תמיד הרצון ההדדי של בני הזוג נשאר בתוקף ולעיתים אחד מהם מחליט לשנות את דעתו בנידון בין אם זה קורה ששניהם עדיין נמצאים בחיים או במקרים שאחד מהם הלך לעולמו זה לא מכבר. מקרים אלה הביאו לסתירות של כתב הצוואה ההדדית שנערך עוד קודם לכן.

בשנת 2005 נערך תיקון לחוק שדאג להסדיר את כל הנושא של צוואה הדדית באופן חוקי וגם הגביל שינוי חד צדדי של הצוואה על ידי אחד מבני הזוג וכל זאת בשל עיקרון ההסתמכות. עיקרון ההסתמכות הוא עיקרון שקבע המחוקק במטרה להגן על הצד שתמך בהצעה.

כל הנושא הביא לבלבול גדול: מצד אחד, קיים חופש הציווי על פיו אדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו ברכושו ומצד שני, ישנו עיקרון ההסתמכות עליו מבוססות הצוואות ההדדיות. התיקון לחוק הירושה משנת 2005 הסדיר את המצב והוא למעשה קובע צוואה הדדית השומרת על עיקרון ההסתמכות של בני הזוג בצוואות שכל אחד מהם ערך.

מתי ניתן לבטל צוואה הדדית

ניתן לבטל צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג מבקש לבטל את הצוואה אותה ערך. במקרה זה הוא יצטרך למסור הודעה בכתב לבן הזוג שלו על כך שהוא רוצה לבטל את הצוואה. כאשר דבר זה נעשה, למעשה שתי הצוואות מבוטלות.

ניתן עוד לבטל צוואה הדדית כאשר בן זוגו של המבקש לבטל את הצוואה הלך לעולמו ואז אותו בן זוג שנשאר בחיים , אין לו שום זכות בעיזבון שהיה עליו לקבל על פי הצוואה ההדדית של המצווה שזה מכבר נפטר. אם היה והעיזבון כבר חולק, יהיה על בן הזוג שנותר בחיים להחזיר את כל מה שקיבל בירושה.

עד שנת 2005 נוצרו בעיות רבות בפירושן של צוואות הדדיות. לא תמיד הרצון ההדדי של בני הזוג היה תקף לאורך זמן וקרה שאחד מהם פשוט החליט לשנות את הצוואה ואז התגלו סתירות בין ההוראות של המצווה האחרון לבין הצוואה ההדדית שנערכה מלכתחילה.

התיקון לחוק משנת 2005 פתר בעיה זו, הסדיר את כל הנושא של צוואות הדדיות והגביל אפשרות לשנות באופן חד צדדי כפי שהיה עד אז.

צוואה הדדית – למה צריך את זה?

צוואה הדדית קובעת כי אותו בן זוג אשר נשאר בחיים, זכאי להשתמש בכל נכסי העיזבון עד יום מותו, מה שמונע מאבק פוטנציאלי בין בן הזוג אשר נותר בחיים לבין ילדיו, אשר נחשבים ליורשים חוקיים במקרה ואין צוואה ויכולים לדרוש את החלק השייך להם מהעיזבון.

למעשה, הצאצאים היורשים יכולים באופן זה למכור את דירת המגורים של ההורה שנשאר בחיים ולהוציא אותו מן הבית. מקרים שכאלה נפוצים יותר כאשר ברקע ישנם נישואין שניים והיורשים על פי חוק מלבד בן הזוג שנשאר בחיים הם ילדיו מהנישואין הראשונים. מטבע הדברים, במקרים אלה ניתן לצפות לקרב קשה ומכוער.

המצב הקיים היום בזכות צוואה הדדית מאפשר לבן הזוג שנותר בחיים (ביחד עם הקביעה כי כשילך לעולמו יועבר הרכוש לילדים), להמשיך ולחיות באותה רמה כלכלית לה היה מורגל קודם לכן.
מאמרים אחרונים

קישורים
- ניהול נכסים
- אפוטרופוס
- דיור מוגן
- משכנתא הפוכה
- קצבת זקנה


תנאי שימוש

מפת האתר
צוואה הדדית -צוואה