צוואה ודיני צוואות בישראל

צוואה הינה מסמך משפטי ובו אדם מורה כיצד ולמי לחלק את רכושו לאחר מותו. הצוואה תהיה תקפה רק במקרה ונעשתה על פי הוראות החוק.

במשפט הישראלי קיימים ארבע סוגי צוואות ועוד סוג נוסף של צוואה שהיא ניתנת לפירוש והיא נקראת צוואה בחיים.

באמצעות עריכתה של צוואה אדם יכול לשלוט בחלוקת הרכוש שצבר במהלך חייו ולקבוע כיצד יחולק רכושו בהתאם לרצונו. לרוב השימוש בצוואה נעשה כאשר המצווה מעוניין לחלק רכושו באופן השונה מחלוקת הרכוש כפי שנקבעה בחוק הירושה המסדיר עניינים אלו באופן כללי, למקרים בהם אדם לא השאיר אחריו צוואה.

במקרים רבים מומלץ לקבל מראש חוות דעת רפואית לצרכי צוואה מפסיכיאטר או פסיכוגריאטר על מנת למנוע טענות של אי כשירות בעתיד

מהי ירושה עפ"י חוק?

ירושה על פי החוק נותנת מענה לכלל וקובעת שיטת חלוקה אחידה, כללית, באופן שאינו מתחשב במקרים פרטיים או מיוחדים או במקרים בהם המצווה רוצה לתת הוראות שונות ולחלק באופן שונה את עזבונו.

ירושה היא עניין עדין, הגורמת לעיתים לסכסוכים משפחתיים ולכן חשוב לנסח את הצוואה לאחר חשיבה מעמיקה ותוך לקיחה בחשבון של גורמים שונים. אדם שאיננו כותב צוואה מוותר למעשה על זכות חשובה מאד הכוללת את הוראות אישיות שלו לחלוקת רכושו ולאופן ניהול הנכסים שלו אחרי לכתו.

סוגי הצוואות בדין הישראלי

הדין הישראלי מאפשר הכרה בסוגים שונים של צוואות וזאת במתן כבוד לרצון המוריש. סקירה מקיפה - סוגי הצוואות בישראל


צוואה בעדים

זוהי צוואה כתובה ובה חייבים להופיע תאריך כתיבתה, חובה כי המצווה יחתום בפני שני עדים אשר יאשרו בתצהיר כי המצווה חתם בפניהם וכי הינו צלול ומודע לאמור בצוואתו. בדרך כלל צוואה כזו נחתמת במשרד עורכי דין בנוכחות העדים ועורך דין.
העדים מצהירים כי כותב הצוואה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו.
חשוב להקפיד כי העדים לא יהיו בעלי עניין, כגון יורשים על פי הצוואה או כאלה שהצוואה נוגעת בהם בצורה כלשהי.
 

חשוב להדגיש כי אין חובה חוקית שהצוואה בכתב תהיה ערוכה ע"י עורך דין אך זהו הליך מומלץ מכיוון שעו"ד בקיא בדיני הירושה ויכול לנסח את הצוואה באופן שלא ייצור בעיות או קשיי פרשנות ואף ייקח בניסוח הצוואה בחשבון בעיות שעשויות להופיע בעתיד, לאחר אריכות ימי המצווה.


צוואה בכתב יד

זוהי צוואה שנכתבה בכתב יד ובה חובה שיהיה מצוין התאריך בכתב היד של בעליה ובסופה גם חתימתו.
זוהי למעשה הדרך הקלה ביותר של אדם לכתוב צוואה אבל גם המסוכנת שבהם.
מכיוון שבסוג צוואה שכזה אין צורך בעדים או בעורך דין, אדם שאיננו בקיא בחוק ובדיני הירושה עלול לפסוח על נקודות וסעיפים חשובים או ליצור סתירות בעיתיות וסביר להניח כי ימצאו בצוואה שגיאות מהותיות.


סיכון נוסף הינו כי לאחר פטירתו של המצווה יכולה צוואה זו להיות חשופה לשאלות ודיונים המתייחסים לכוונתו של המצווה, כשירותו בזמן הכתיבה והסיבות שגרמו לכתיבתה.
זו הסיבה שעורכי דין ומשפטנים אינם ממליצים על צוואה מסוג זה ומאידך ממליצים על התייעצות עם עורכי דין.


צוואה בעל פה

זוהי דרך השמורה רק לאדם שנמצא לפני מוות או לתפישתו ככזה ורק בנסיבות המצדיקות מחשבה שכזו (מחלה, תאונה, אשפוז או ניתוח).
במצב כזה יכול אדם לצוות בפני שני עדים בעל פה את רצונו.
העדים חייבים לכתוב את הדברים על זכרון דברים ולהפקיד מסמך זה אצל הרשם לענייני ירושה.
צוואה זו תקפה לחודש ימים בלבד מיום חזרת המצווה לחיי שגרה וסיומו של האיום על חייו.


צוואה בפני רשות

זוהי דרך נדירה שבה המצווה אומר בעל פה את צוואתו בפני פונקציות המוגדרות בחוק הירושה (שופט, דיין באחד מבתי הדין הדתיים, רשם לענייני ירושה או נוטריון).
ניתן לבצע זאת גם ע"י מסמך כתוב שמוגש להם, לאחר מכן ייכתב פרוטוקול ובה תאושר הפנייה ע"י אחד מהגורמים.
 

צוואה בחיים

סוג צוואה זה דן בנושא זכות החולה למות ומתן הוראות בדבר הטיפול הרפואי שינתן לו ולא בחלוקת רכושו, למעשה זהו מסמך שבו מצווה אדם הנוטה למות אילו טיפולים רפואיים הוא אינו מעוניין שיבצעו בו במקרים שבהם יהיה במצב שבו אינו יכול להביע את דעתו ועמדתו, במקרים בהם הוא יהיה במצב סופני או מחוסר הכרה או במצב שבו איבד את התפקודים השכליים שלו. בדרך כלל כוללת צוואה בחיים הוראות שלא יחברוהו למכונות הנשמה המאריכות חיים, בתי המשפט מאשרים בדרך כלל צוואות אלו למרות שהעניין מסובך וטומן בחובו הרבה סיבוכים משפטיים וגישות שונות.

במקרים רבים, מי שממונה אפוטרופוס על אדם כזה בהמשך, הוא מי שייחשב נושא דברו ודואג לרווחתו של נותן הצוואה בחיים.
 

צוואה משותפת- הדדית

סוג נוסף של צוואה הינה כזו הנכתבת ע"י שני בני הזוג יחד ובה בני הזוג מבקשים להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של פטירתו של אחד מהם.
בדרך כלל צוואה הדדית קובעת כי במקרה פטירת אחד מבני הזוג הרכוש יעבור לבן הזוג הנותר ולאחר פטירתו של זה הרכוש יועבר לילדים המשותפים.
 

סוג צוואה זה בא בדרך כלל למנוע מצב בו בן הזוג שנותר בחיים לא יעמוד בקונפליקט אל מול הילדים שירצו לדוגמא למכור את דירת המגורים המשותפת לבני הזוג, שהם יזכו בחלקים ממנה במקרה שלא נעשתה צוואה או במקרה שיש יורשים אחרים ונוספים שהאינטרסים שלהם שונים מאלו של בן זוגו של הנפטר.
צוואה זו איננה מוכרת בחוק אך עמדה במבחני הפסיקה והוכרה כתקדים משפטי.

מומלץ לפנות ליעוץ מתאים אצל עו"ד צוואה בעל נסיון בתחום.


כיצד למנוע השתלטות על ירושה?

השתלטות על ירושה היא מצב בו אדם שאינו היורש החוקי או היורש המועדף על הקשיש מבצע מניפולציות כלשהן, טרם פטירת הקשיש, במטרה לזכות בירושה כולה או בחלקה. על הדרכים למנוע השתלטות על ירושה

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה הנקבעת על ידי שני בני הזוג, במעמד עו"ד מוסמך. באמצעות צוואה הדדית מחליטים בני הזוג מה יעשה עם רכושם לאחר שילכו לעולמם. מהי המשמעות של צוואה הדדית?
מאמרים אחרונים

קישורים
- על אפוטרופוסות
- ניהול טיפול
- ייעוץ לגיל הזהב
- גמלת סיעוד
- פירעון משכנתא הפוכה
- כתיבת סיפור חיים


תנאי שימוש

מפת האתר
חץ שירותי אפוטרופוסות וניהול נכסים - ניהול צוואה