קצבת זקנה

היכולת שלנו לעבוד ולפרנס את עצמנו בעודנו צעירים, נראית לנו כדבר טבעי ומובן מאליו. יכולת זו, נעצרת בגיל הפרישה, אז אנחנו זקוקים למקורות הכנסה חדשים. מקורות אלו יכולים להיות דרך משכנתא הפוכה, או באמצעות קצבת הזקנה הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מדובר בקצבה חודשית קבועה הניתנת בהתאם לעמידה בתנאי זכאות מסוימים. מהם תנאים אלו? מהו סכום קצבת הזקנה ומי זכאי לקבל אותה? על שאלות אלו ואחרות, נענה להלן:

מהי קצבת זקנה?

קצבת זקנה היא מענק חודשי קבוע הניתן לקשישים בארץ, על ידי המוסד לביטוח לאומי.

למי מיועדת קצבת זקנה?

קצבת זקנה מיועדת לכל קשיש אשר שילם דמי ביטוח לאומי כחוק והוא עומד בתנאים נוספים אותם הגדיר המוסד לביטוח לאומי.

מהם תנאי הזכאות לקצבת זקנה?

על הקשיש לעמוד במספר תנאים: עליו להגיע לגיל פרישה או גיל זקנה, עליו להיות מבוטח בביטוח זקנה (קשישים אשר עלו אחרי גיל 60-62 אינם מבוטחים, בכל מקרה אחר, הביטוח קיים באופן אוטומטי), עליו לעמוד במבחן הכנסות ולהשלים תקופת הכשרה (בהתאם לפירוט הנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).

מה ההבדל בין גיל פרישה לגיל זקנה בכל הנוגע לקצבת זקנה?

קשישים אשר הגיעו לגיל פרישה, זכאים לקצבת זקנה אך ורק אם הם עומדים במבחן הכנסות. גיל פרישה משתנה מעת לעת, ונכון ל-2013 הוא תלוי בשנת הלידה של הקשיש. באופן כללי, בקרב גברים, גיל הפרישה נע בין 65 ל-67 שנים, ובקרב נשים, גיל הפרישה נע בין 60 ל-64.

גיל זקנה, לעומת זאת, הוא גיל בו הקשיש זכאי לקצבת הכנסה בלי קשר להכנסותיו. גיל זה, נכון להיום, עומד על 70 לגברים, ו65 עד 70 לנשים, בהתאם לשנת לידתן.

איך מקבלים קצבת זקנה?

קשיש אשר עומד בתנאים שהוזכרו לעיל, יכול להגיש תביעה אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. בעת הבקשה, עליו למלא טופס ייעודי בו ירשמו פרטיו של הקשיש כולל כתובתו ומספר חשבון הבנק אליו תועבר הקצבה. כמו כן, עליו לצרף מסמכים שונים בהתאם לסטאטוס בו הוא נמצא.

היכן מתקבלת קצבת הזקנה?

קצבת הזקנה מועברת לחשבון הבנק אותו ציין הקשיש בטפסים. במידת הצורך, ניתן לקבל את הקצבה בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו של הקשיש. אם הקשיש אינו יכול לאסוף את הקצבה, ימונה אפוטרופוס מטעם המוסד לביטוח לאומי, על מנת שיעשה זאת.

באיזה תאריך מתקבלת הקצבה?

הקצבה משולמת בכל 28 בחודש בגין החודש הנוכחי.

עד מתי ניתן להגיש בקשה לקצבת זקנה?

ניתן להגיש את הבקשה בכל עת, אך במידה וגיל הפרישה או הזקנה עבר, קצבת הזקנה תשולם רטרואקטיבית לתקופה שלא יותר מ-12 חודשים.

כיצד ניתן לשנות את פרטי מקום התשלום?

באמצעות טופס הודעה לשינוי פרטים אישיים, אותו ניתן להשיג בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי הקשיש.

מהו סכום קצבת הזקנה המתקבל?

סכום קצבת הזקנה תלוי במספר גורמים, כמו: הכנסה חודשית, נוכחות בן זוג, ילדים תלויים בו, ותק, דחיית קצבה, גיל הקשיש ועוד. גיל הקצבה הבסיסית עומד נכון לשנת 2013 על- 1,502 שקלים ליחיד שאינו בן 80. 2,257 שקלים לזוג (במקרה של בן זוג שאינו זכאי לקצבת זקנה) ו-1,587 לקשיש בן 80 ומעלה. מסכום הפרישה ינוכו דמי בריאות בשיעור משתנה.

האם לקצבת הזקנה זכאי גם מי שירד מהארץ?

קשיש אשר שוהה בחו"ל באופן זמני, יקבל קצבת זקנה לתקופה של שלושה חודשים בלבד. במידה והוא שוהה בארצות הברית או במדינת אחרת שיש בינה לבין ישראל אמנה לביטוח סוציאלי, ימשיך לקבל קצבת זקנה, בהתאם לתנאים אשר נקבעו בחוק.

האם ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי?

כן, יש להפנות את הערעור לפני בית הדין לענייני עבודה לא יאוחר מ-12 חודש מקבל ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי.
מאמרים אחרונים

קישורים
- קופת חולים
- מוצרים לגיל הזהב
- בית אבות
- עובד זר סיעודי
- דמנציה


תנאי שימוש

מפת האתר
קצבת זקנה - גיל הזהב